Dslyecxi - tvůrce originálního průvodce102. průzkumný prapor - Hlavní stranaZahrej si námi !

Základní znalosti

Informace o tom, jak se chovat na bojišti

 

Vítejte ve střeleckém týmu!

Střelec

Jakožto střelec (Rifleman) jste nejzákladnějším bojovým prvkem. Vaše dovednosti jsou klíčem k přežití vás, vašeho týmu, družstva a celé čety.

Každý hráč musí být znalý toho, co má jakožto pěšák dělat na bojišti. I když třeba chcete lítat vrtulníkem či řídit tank, je třeba znát základy, na kterých můžete dělat „nástavbu“. Všechna vozidla mají za úkol podporovat pěchotu, a není lepší způsob, jak toho dosáhnout, než když vy sami budete vědět, co pěchota potřebuje.

V této kapitole se dozvíte to základní, co potřebujete znát k tomu, abyste byli efektivní na bojišti.

Střelec

Střelecké týmy

O střeleckém týmu a vaší roli v něm

Střelecké týmy jsou nezákladnější jednotkou čety. Později se o nich dozvíte mnohem více, teď si jen projdeme základy. Každý střelecký tým se skládá ze 4 hráčů – velitele a 3 podřízených. Noví hráči nejčastěji hrají právě za střelce. Bude vám velet jeden ze zkušenějších hráčů, který spolu s dvěma dalšími veliteli střeleckých týmů spadá pod velitele družstva. Velitel družstva je podřízený veliteli čety. Četu tvoří tři družstva, tedy celkem devět střeleckých týmů.

 Pracujeme jako tým

Klíčovým aspektem jsou sehrané týmy – samostatný voják není zdaleka tak přínosný jako celá jednotka. Členové střeleckých týmů se starají jak o ostatní členy střeleckého týmu, tak celého družstva. Jsou hroty pomyslného kopí.

Nemáme žádné ustálené složení týmů – pokaždé budete hrát v týmu o různém složení (výjimkou jsou tzv. speciálky). Cílem je to, aby pracovali jednotliví členové jako tým, bez ohledu na složení týmu.

Střelecký tým zastavuje a kryje 360st.
(např., komunikuje-li velitel s velením)

Základní povinnosti člena střeleckého týmu

Existuje mnoho věcí, které hráč musí znát, aby se dosáhl nevyšší možný level spolupráce a efektivnosti, a to zejména:

 • Znát strukturu týmu / čety. Na začátku vám velitel přidělí číslo. Je důležité si ho zapamatovat, a vykonávat rozkazy, které se vás týkají. Zapamatujte si hlas svého velitele a ostatních členů týmu! Dále je nutné znát název či číslo vašeho fireteamu a družstva.

 • Poslouchejte velitele týmu a vykonávejte rozkazy. Jedná se obvykle o zkušené hráče. Jejich úkolem je udržet vás naživu a splnit rozkazy, které oni dostali „z vrchu“. Držte se vašeho týmu!

 • Dodržujte pravidla boje (RoE). Nebuďte tím, kdo vyzradí maskovaný útok. Používejte sklopení zbraně – 2x levý Ctrl – v tomto módu je třeba stisknout levé tlačítko myši, abyste se přepnuli do módu střelby. Když vypukne střelba, tak opětujte palbu (používejte selský rozum – jestli na vás míří nepřítel a už se chystá střílet, tak není dobrý nápad vyptávat se, jestli můžete střílet).

 • Udržujte rozestupy. Když jste na jedné hromadě, snadno umřete. Rozestupy závisí na terénu a situaci, každopádně rozestup několika metrů je základ!

Není dobré být na jedné hromadě!

 • Mějte přehled nad situací a vyvarujte se „tunnel vision“ (tj. sledování pouze jednoho směru) – je třeba vědět, kde je nepřítel a kde jsou přátelské síly.

 • Kryjte si svůj sektor – je třeba mít pokryto 360°. Máte-li zajištěný perimetr, je riziko přepadnu značně menší. Když se zastaví, je třeba zajistit, aby někdo kryl záda (obvykle poslední člen formace). Sektor, který máte krýt, vychází z toho, kde se nacházíte ve formaci.

 • Pokrytí perimetru ve městě

  Pokrytí perimetru v terénu

 • Sledujte a hlaste nepřátelské kontakty (Kontakt se dá nahlásit tak, že na cíl kliknete pravým tlačítkem myši, přesto je nutné, abyste kontakty hlásili ústně, a to přímo, nebo přes vysílačku. Podrobný popis toho, jak zahlásit kontakt, naleznete v kapitole Komunikace.

 • Identifikujte váš cíl – předejde se tak palbě po vlastních. Pokud si nejste jisti, zda se jedná o nepřítele či ne, zeptejte se někoho v týmu (velitel týmu se případně může zeptat velitele družstva a ten velitele čety) nebo se podívejte do mapy, jestli nejsou v oblasti přátelské jednotky. Jakmile vystřelíte, nelze to vzít zpět.

 • Na kanále mluvte jasně, stručně a zřetelně, vyvarujte se offtopicu.

 • Střílející spolubojovníky obcházejte vždy zezadu. Pokud potřebujete v bojové situaci přeběhnout někomu před mířidly, tak mu to oznamte a počkejte, než vám dá svolení. Opět je třeba se řídit selským rozumem.

 • Spolupracujte se svým parťákem – viz dále.

Všechny tyto body jsou rozvedeny dále v příručce.

"Buddy týmy"

Podstatou buddy týmů je to, že dva hráči se o sebe navzájem starají. Tento systém se uplatňuje na všech úrovních velení. Parťákem velitele bývá střelec, s kulometčíkem se pohybuje pomocník kulometčíka, což se ale může změnit, dá-li k tomu velitel rozkaz.

Jakožto střelec jste služebně mladším členem buddy týmu, což znamená, že se pohybujete poblíž velitele střeleckého týmu a jste jeho „pravou rukou“. Více informací naleznete v následující kapitole.

Druhý buddy tým tvoří kulometčík a jeho pomocník. Tento tým má za úkol zejména poskytování palebné převahy.

(pozn. překl: Ve 102. pzpr. mají buddy týmy lehce změněné složení, více se dozvíte v základním výcviku)

 Vaše povinnosti
 • Držte se svého parťáka – dohromady jste silnější než sami za sebe, tudíž když se přesouvá váš buddy, tak i vy byste se měli přesouvat.

 • Buddy tým

 • Komunikujte se svým parťákem – přesunujete-li se, dejte mu vědět, ať vás může krýt. Díky kvalitní komunikaci lze lépe spolupracovat!

 • Kryjte svého parťáka. Sleduje-li váš buddy jeden směr, tak sledujte opačný. Přesouvá-li se přes nebezpečný úsek, tak ho kryjte!

 • Postarejte se o svého parťáka, je-li raněn. Naopak zranili-li vás, můžete se spolehnout na svého parťáka, že se o vás postará. Můžete ho odtáhnout do bezpečí, hodit poblíž něj kouřový granát či ho pokrýt střelbou. Pamatujte ale, že jste mu k ničemu mrtví – nemůžete-li pomoc, raději vyčkejte na vhodnější okamžik.

 • Pokud byl váš parťák postřelen, je třeba okamžitě vyhodnotit situaci. Je třeba zjistit, je-li raněn či mrtev. Mrtvý buddy může počkat, zatímco o těžce raněného je třeba se co nejrychleji postarat.

 • Pokud je jen raněn, počkejte na ostatní členy týmu, aby vás mohli krýt. Poté raněného odtáhněte ke zdravotníkovi a ujistěte se, že je o něj postaráno. Případně zdravotníka kryjte, je-li to třeba.

Váš parťák vám pomůže, když to bude nejvíce třeba

Dodržování těchto pravidel je nezbytné pro úspěch mise. Naučte se je, znejte je a procvičujte je.

Přehled nad situací

Důležitost přehledu nad situací

Jedná se o jednu z nejzákladnějších dovedností v boji. Jednoduše to znamená, že víte o všem, co se děje ve vašem okolí a může využít této znalosti k činění správných dovednosti. Udržování přehledu nad situací je klíčem k předejití palby po vlastních. Díky dobrému přehledu nad situací uvidíte nepřátele dříve, než oni uvidí vás, budete moci detekovat přepad a všímat si věcí jako jsou miny, pasti, nepřátelská vozidla a opevnění atd. Je třeba, aby každý voják měl neustále přehled nad situací. K vytvoření a udržení přehledu nad situací dodržujte tyto body:

 Udržování přehledu nad situací:
 • Ať už stojíte či jste v pohybu, vždy hledejte nepřítele. Podle murpyho zákona ve chvíli, kdy nebudete dávat pozor, na vás nepřítel „naběhne“.

 • Kryjte sektor, který vám byl přidělen. Používejte opět selský rozum – postupujete podél plotu, nemá smysl koukat na něj, naopak hlídejte ostatní sektory. Přizpůsobujte se situaci.

 • Když máte rozkaz zastavit, poklekněte, najděte si krytí a nadále hlídejte okolí.

 • Neustále dávejte pozor. V bitevní zóně není nikdy a nikde bezpečno. Nebudete-li dávat pozor, může to skončit smrtí vaší či někoho z vašeho týmu.

 • Dávejte pozor na „tunelové vidění“ - tedy soustředění se pouze na jeden objekt / směr. Udržujte dohled nad celým sektorem, který máte hlídat. Budete-li se soustředit například na jednoho nepřítele, může se stát, že vám zaútočí na křídlo či zezadu. Dávejte pozor a zvyšte tak vaši šanci na přežití.

 • Často kontrolujte mapu, udržujte přehled nad pozicemi přátel, nepřátel atd.


K zlepšení kontroly nad situací se dá použít zařízení TrackIR – více o něm v původním průvodci.

Nad čím mít přehled, po čem koukat a co poslouchat

Existuje mnoho věcí, nad kterými je třeba mít přehled během mise - podle toho, jste-li v boji či ne.

Obecně

Řiďte se těmito radami, ať už jste v boji nebo ne.

 • Kde se nachází přátelské jednotky? Budete-li to vědět, zamezíte tak tím palbě po vlastních. Také budete vědět, na krytí kterého sektoru je třeba se soustředit.

 • Kde je nepřítel a co můžete udělat, abyste minimalizovali vystavení se nepříteli?

 • Kde se nachází nejblížší místo vhodné ke krytí? Důležitá věc, dojde-li k přepadení, případně pokud spatříte nepřítele a velitel dá rozkaz k útoku.

 • Jaké sektory mám krýt a jaké kryjí mí spolubojovníci?


Než začne boj

 • Stromy a keře – v otevřeném terénu se jedná a nejpravděpodobnější místo, odkud na vás nepřítel může naběhnout, případně kde se bude krýt při provádění přepadu.

 • Skály, velké kameny a spadlé stromy – poskytují krytí jak vám, tak nepříteli.

 • Střechy, okna, konce zdí a rohy budov – zde všude se může nacházet nepřítel. Stromy, které byly pokáceny během mise, nefungují jako krytí (limitace enginu hry).

 • Padlé stromy též mohou naznačit přítomnost nepřátelské techniky.

 • Vysoké budovy – časté místo, kde se nachází odstřelovači, kulometčíci či pozorovatelé pro dělostřelectvo. Takovéto budovy je třeba pozorovat ze zvýšenou opatrností – zabrání se tak nepříjemným překvapením.


Během boje

Jakmile se rozpoutá střelba, zachovejte chladnou hlavu a řiďte se těmito radami:

 • Úsťové záblesky či kouř – sledujte je, zjistíte tak pozici nepřítele.

 • Svítivé střely (stopovky) – používají je jak přátelské, tak i nepřátelské jednotky. Využívají se ke zjištění, kam střílíte, ale stejně tak se dají využít k detekci pozice nepřítele. Avšak ne vždy se používají, a někdy jsou viditelné jen přes noční vidění.

 • Kouř – vystřelí-li nepřítel z RPG nebo z jiné zbraně velkého kalibru. Nepřítel také může využít kouřové granáty k maskování přesunu, někdy to však může být jen pokus o rozptýlení vaší pozornosti.

 • Mrtví nepřátelé mohou být užiteční k určení, kde se nepřítel nacházel a o jaký druh jednotek se jednalo (speciálové, útočné jednotky atd.).


Po konci boje

Ať už byl nepřítel přemožen či se stáhl, sledujte následující:

 • Přeživší / ranění – to, že se nepřítel stáhl, ještě neznamená, že jsou všichni mrtví. Zajistěte oblast před tím, než začnete s kontrolou mrtvých těl (jestli jsou opravdu mrtví, případně se od nich můžete dozbrojit).

 • Nepřátelé v bezvědomí – vždy se ujistěte, zda jsou nepřátelé opravdu mrví.

 • Mějte se na pozoru před náložemi, ať už nastavenými na časovač, či odpalovanými na dálku. Udržujte rozestupy, nechoďte všichni k jedné mrtvole. V případě, že spatříte nálož, tak to okamžitě nahlaste veliteli týmu. Je-li to možné, tak by zajišťování padlých nepřátel neměli provádět více než dva vojáci.

 • Zajistěte zbraňové systémy, které nepřítel zanechal na místě, například AA či AT raketomety, kulomety, atd. Zanechané zbraně mohou být znamením toho, že nepřítel není organizovaný a tak může být vydán rozkaz k pronásledování stahujícího se nepřítele.


Naslouchejte!

 • Zvuky bitvy – slyšíte-li střelbu, zjistěte, odkud přichází a upozorněte na ně vaše spolubojovníky. Naučte se rozeznávat zvuky jednotlivých zbraní, například AK od M16, PK od M240 atd.

 • Zvuky vozidel – naslouchejte a pokuste se rozlišit, o jaký typ vozidla se jedná – pásové či jen obrněné auto, rychle či pomalu se pohybující atd. Naslouchejte zvukům rotoru a upozorněte na ně dříve, než bude příliš pozdě!

 • Zvuky pohybu – lze slyšet kroky či tření uniforem o stromy. Zejména v nepřehledném terénu se jedná o jeden z mála způsobů, jak detekovat nepřítele, než bude pozdě.

 • Hlasy – znejte členy vašeho střeleckého týmu po hlase. Je také možné slyšet nepřítele.

Identifikování přítele / nepřítele

Dovednost rozeznat přítele od nepřítele je velice důležitá a je třeba na ni pracovat. Někdo, kdo nedokáže rozeznat vojáka Spetznatz od Mariňáka je nebezpečím pro všechny. Existují postupy, které mohou zamezit střelbě po vlastních.

 Předcházení střelbě po vlastních
 • Nemějte prst na "spoušti" – místo levého tlačítka přesuňte prst na prostřední tlačítko. Zamezíte tak nehodám, viz dále.

 • Identifikujte nepřítele, nestřílejte, nejste-li si jisti. Pokud něco nesedí, například pokud má cíl zbraň používanou vaší frakcí, pokud vás sleduje, ale nestřílí, i když se nachází v oblasti, kde byla potvrzena přítomnost nepřátel atd., tak je možné, že je to přátelská jednotka!

 • Můžete se zeptat ostatních členů střeleckého týmu, pokud si nejste jisti. Lidé s optikami mohou být nápomocni při identifikování.

 • Mějte přehled nad tím, kde se nachází přátelské jednotky a informujte o své pozici, uznáte-li za vhodné.

 • Barva stopovek a zvuk zbraní mohou být nápomocné při identifikaci cíle. To ale přestává platit tím víc, jak dlouho mise trvá – přátelské jednotky se mohly přezbrojit! Chytří nepřátelé mohou využít zbraně vašich padlých spolubojovníků a doufat, že po nich nebudete pálit.


Rozeznávání frakcí v ArmA2

V ArmA2 se nachází 6 frakcí: USMC (mariňáci), Rusové, CDF, Čedaci, NAPA a civilisté. USMC a CDF představují „ty dobré“, Rusové a Čedaci „ty zlé“, NAPA jsou nezávislí a poslední frakcí jsou civilisté. Základní charakteristika jednotlivých frakcí:

 Námořní pěchota US

Jsou vybaveni moderní výzbrojí a technikou, mají za úkol pomáhat CDF.

 Chernarussian Defense Force – Černaruské obrané síly (CDF)

Černaruská armáda, využívají zbraně původního východního bloku.

 Rusové

„Mírové síly“ byly vyslány do Černarusi poté, co NAPA provedla bombový atentát na Rudém náměstí. Jedná se o moderně vyzbrojenou armádu.

 ChDKZ - Čedaci

Komunističtí povstalci, většinu jejich vybavení ukradli CDF a označili jej rudou hvězdou a pruhy.

 NAPA

Nezávislí – mizerně vyzbrojení partyzáni, spolupracující s tím, s kým zrovna uznají za vhodné. Mají nedostatek techniky.

Více informací o frakcích najdete na oficiální stránce: zde


Identifikace jednotek

Následující obrázky ukazují, jak vypadají jednotlivé jednotky, konkrétně:

 • Pilot, posádka, velitel týmu, kulometčík, voják, odstřelovač.

Je důležité, aby hráči znali jednotlivé uniformy frakcí – některé si jsou velice podobné a během bitvy je jednoduché si je splést.

 Námořní pěchota US

 CDF

 Rusové

 ChDKZ - Čedaci

Čedaci mají obvykle zelené kukly a bílo-černé maskování.

 NAPA

Vojáci NAPA mívají černé šátky a džíny.

 Civilisté


Rozeznávání základních vozidel

 Námořní pěchota US

 CDF

Většina vozidel CDF má někde nakreslenou žluto-zelenou hvězdu.


 Rusové

 ChDKZ - Čedaci

Většina vozidel Čedaků má někde nakreslenou červenou hvězdu.


 NAPA


Jak se nenechat zastřelit

Základní techniky pohybu

To, jak se voják pohybuje po bojišti, je jednou z věcí, která určuje, jestli přežije, nebo ne. Následující rady mají za úkol zvýšit vaše šance k přežití.

 • Přesunujte se z krytu do krytu nebo z maskování do maskování. Jste-li pod palbou, čiňte tak v krátkých intervalech. Ujistěte se, že víte, kam se přesunujete. Vyvarujte se tak tomu, že budete na otevřeném prostranství bez plánu.

 • Udržujte rozestupy. Budete-li na kupě, umřete. Snažte se udržovat alespoň pětimetrové rozestupy, nebo ještě lépe 10 metrů. Minimalizujete tak ztráty při dopadu granátu, dělostřelectva, výbuchu min či náloží atd. Na obrázku vidíte, jak dopadá, když jsou všichni na jedné kupě.

  Levá část obrázku znázorňuje správné rozestupy.
  Rozestupy by měly být takové, aby jedna exploze zranila
  maximálně jednoho vojáka.

 • Neplýtvejte výdrží. Není-li to nutné, nesprintujte. Šetřete si výdrž na chvíle, až to bude potřeba. Budete-li se pohybovat pomaleji, máte také větší šanci detekovat nepřítele, než bude pozdě. V ACE2 je výdrž poměrně změněna, o tom ale později.

 • Znejte místo, kam jít, když je učiněn kontakt. Sledujte terén, a jakmile začne střelba, běžte do krytu. Jste-li přepadeni, najděte si výhodnou pozicineboť na vás někdo pravděpodobně míří.

 • Poklekněte, když byl rozkaz k zastavení postupu. Pokleknete-li, snížíte svůj profil a budete tedy horší cíl. Zvykněte si na to – zachraňuje to životy. Také budete mít stabilnější míření. Zastavuje-li se na delší dobu, tak není na škodu zalehnout v krytu.

 • Pokleknutí při zastavení.

 • Postavím se, uvidí mě – a už ležím mrtvej. Využívejte taktiku, kdy sprintuje pár metrů vpřed, zalehnete a kryjete ostatní členy ST. Nepřítel tak bude mít málo času na střílení po viditelných cílech (tzv. přískoky).

 • Pohyb přes mířidla. Dobře použitelný ve městech. Umožňuje rychlou neutralizaci cíle a větší přehled nad situací. Chodit můžete dvěma rychlostmi – záleží, zda držíte Shift, nebo ne..

  Pohyb přes mířidla.

 • V noci využívejte stíny, jste-li v blízkosti nepřítele.

 • Nechoďte po horizontu. Toto je problém zejména když hrajete proti hráčům, neboť AI to zřejmě neregistruje.

  Nepřítel na horizontě.


Výdrž

V ACE 2 je výdrž mnohem důležitější než v původní A2. Výdrž v ACE 2 mnohem více odpovídá tomu, jak je tomu ve skutečnosti. Hráč se musí pohybovat tak, aby se příliš neunavil, takže můžete rovnou zapomenout na to, že byste se vybavili těžkou odstřelovací puškou, raketometem a k tomu táhli 50kg výbušnin. Hrajeme ArmA 2, ne Doom :P

Řiďte se následujícími radami:

 • Noste rozumné množství zbraní, munice a další výbavy. Tedy 10 zásobníků, zbraň, obvazy a granát. Můžete vzít zásobník do M249 a pomoct tak kulometčíkovi případně raketu do raketometu. V misích, které vytvořili lidé okolo 102. pzpr se nachází bedny s municí, u kterých je možné se vybavit předem nascriptovanou výbavou, která bere výdrž v úvahu. U nespecializovaných jednotek by hmotnost výbavy neměla být vyšší než 30 kg.

 • Sprintování za každou cenu není nejlepší nápad. Snadno se tím unavíte. Pohybujte se poklusem či normální chůzí.

 • Odpočívejte – stačí chvíle v podřepu a výdrž se vám obnoví, , což se bude hodit ve chvíli, kdy se dostanete do boje. Během odpočinku nezapomeňte sledovat okolí.

 • Vojáci se zvláštním účelem (AT, Kulometčíci atd.) mívají těžkou zátěž. Je třeba se jim přizpůsobit při pohybu ve formaci.

 • Rozdělujte zásoby střeliva kdykoliv je to možné – ať už náboje do minometu, kulometu atd., a to jak v rámci týmu, tak celé čety.

Krytí a maskování

Voják využívá rozbitého plotu, který mu poskytuje krytí a maskování,
zatímco sleduje nepřítele.

Krytí vs. maskování

Prvním pravidlem pro přežití je ujistit se, aby vás nepřítel nemohl vidět, nemohl trefit, nebo nejlépe obojí. Zjistíte, že jedním ze základních cílů na bojišti je nalézt dobrou pozici, odkud budete moci střílet či pozorovat nepřítele, ale budete tam mít i dobré krytí. Když vás nepřítel neuvidí, těžko se mu po vás bude střílet, takže byste se měli snažit se při boji vždy dostat do krytu či maskování.
Maskování je cokoliv, co zabrání nepříteli v tom, aby vás viděl. Obvykle se jedná o keře, padlé stromy a jiné předměty, které jsou snadno zničitelné střelbou.

Kulometčík skrytý v keřích.
Neochrání ho před kulkami, ale nepřítel ho těžko zpozoruje.

Krytí je cokoliv co nepříteli znemožní vás střelit. Mějte na paměti, že ne každé krytí je účinné např. proti RPG či střelám z tanku.

Voják využívá kámen jako krytí.
Stačil by malý pohyb vzad a kompletně by jej ochránil před střelbou zepředu.

Přesun do krytu, míření z krytu

Je třeba si uvědomit, že zaměřovače na zbraních jsou vysunuté nahoru a doprava vůči vášemu pohledu. To je třeba to vzít v potaz při hledání krytu – můžete tak vystavit menší část těla nepřátelské palbě.

Správné použití stromu jakožto krytu.

I když obrázek výše demonstroval krytí za stromem, dá se to samé aplikovat pro krytí za lampou, kameny či vozidly a zvýšit tak vaši šanci na přežití.

Vyklánění

Umožňuje vám vyklonit se zpoza rohu a střílet na nepřítele, zatímco většina těla zůstává kryta, a jste tedy horší cíl pro nepřítele. Pamatujte, že se dá pohybovat i když se vykláníte.

Vyklánění se zpoza zdi.

Vyklánění se může být méně efektivní při hraní proti hráčům, pokud se budete vyklánět ve stejné pozici ze stejného místa. Snažte se střídat mezi pokleknutím a vykláněním ve stoje, nebo si najděte jinou pozici, pokud si myslíte, že vás nepřítel zaměřil.

Přesnost a vystavení se nepříteli v závislosti na tom, zda stojíte, klečíte nebo ležíte

Na přesnost střelby má vliv to, jaký má váš virtuální voják postoj. Stání je nejméně přesné, pokleknutí je přesnější a lehnutí nejpřesnější. Zvykněte si pokleknout, když se chystáte střílet. Budete tak přesnější a zároveň budete mít nižší profil. Střílet se dá i za pohybu, nejlépe přes mířidla. Ať už ve stoji či v pokleku.

Střílení z budov

Je třeba znát pár věcí, chystáte-li se střílet z okna:

 • Zůstaňte co nejdále od okna. Stoupněte si tak, aby nebyl vidět záblesk nebo kouř, způsobený výstřelem.

 • Správná pozice střelce.

 • Zalehněte, když se musíte pohybovat v místnosti.Příliš pohybu ve stoji prozrazuje vaši pozici nepříteli, což může být fatální, pokud vás pozoruje odstřelovač.

 • Plazení se pod oknem.

 • Poklekněte pokud útočíte na nepřítele, který se od vás nachází ve střední vzdálenosti a pokud vám rám okna nebude bránit v míření.

 • Postavte se, je-li nepřítel blízko, ale nezapomeňte se krýt.

 • Snažte se stát nalevo od okna, aby byla vidět jen zbraň a co nejmenší část těla. V ArmA 2 jsou všichni vojáci praváci, což znamená, že pokud stojíte na levé straně okna, tak je většina vašeho těla kryta zdí.

Využívání vozidel jako krytí

V přestřelce se dají vozidla využít jako kryt před nepřátelskou palbou. Efektivita tohoto záleží na typu vozidla – T72 jakožto kryt je rozhodně lepší než motorka. Zkušení řidiči dokonce dokážou využít vozidla jako pohybující se kryt. O této technice se dozvíte více v kapitole „Vševojskové jednotky“.

Voják se kryje za HMMWV.

Rady pro využití vozidel jakožto krytu:
 • Buďte co nejdále od vozidla – nechcete přece, aby vás zabil výbuch vozidla. Čím více vzdálený je nepřítel, tím větší můžete mít odstup od vozidla. Pokud je ale blízko, tak se budete muset k vozidlu docela přimáčknout.

 • Kola se dají využít jako dobrý kryt. Využívejte je kdykoliv je to možné. Nezapomeňte, že kulky se v ArmA 2 odráží, takže někdy raději zvažte přesun do lepšího krytí.

 • Voják se kryje za kolem HMMWV's
  a ukazujíc nepříteli co nejmenší část těla.

 • Dejte vědět posádce vozidla, že se za vozidlem kryjete, abyste tak předešli tomu, že budete „na kaši“.

 • Obrněnci se dají využít jako krytí při útoku na oblast, kde je špatné krytí. Dejte ale pozor na dodržování rozestupů, aby nedošlo ke ztrátám v případě, že obrněnec bude muset začít couvat nebo vybouchne.

Krytí za mrtvolami

Zoufalé časy vyžadují zoufalé činy – když se situace opravdu posrala, mějte na paměti, že se dá krýt i za padlými vojáky, a to jak přátelskými, tak nepřátelskými. Takže pokud například došlo k přepadu, tak se můžete krýt za mrtvolou a opětovat palbu a při tom vyhodnocovat situaci.

Kulometčík využívá mrtvolu jako krytí.

Střílení

Každý musí umět střílet – možná, že plánuje řídit tank či lítat s vrtulníkem, ale je jisté, že přijde čas, kdy bude třeba použít vaši zbraň k záchraně vašeho či spolubojovníkova virtuálního života.

Tanky mohou být vyřazeny z boje, helikoptéry se mohou zřítit, minometné týmy a dělostřelci se mohou dostat pod útok pěchoty a pak vám nezbyde nic jiného, než použít ruční zbraň - nebuďte těmi, kdo zapříčiní neúspěch akce jen proto, že neumíte střílet!

Útočná puška s optikou

Pravidla boje (Rules of Engagement - ROE)

ROE velitelům slouží ke kontrole toho, jak jejich podřízení využívají svou výzbroj. Při hraní se používají tři ustálená ROE. Pamatujte, že je třeba vědět nejen jak, ale i kdy použít zbraň! Velitel obvykle řekne, zda je povolena střelba nebo ne. Pokud neřekne, berte to tak, že je střelba zakázána. Někdy se může stát, že velitel určí ROE pro konkrétní budovu, vozidlo nebo jiný cíl. Například by mohl zakázat palbu po nepřátelském muničním náklaďáku a nařídit opatrnou palbu po vojácích v jeho blízkosti.

Následuje popis tří ustálených ROE:

Střílení zakázáno

Útočte jen v případě, že jste vy nebo někdo ze spolubojovníků v ohrožení. Snažte se nepokračovat v útočení na další cíle, není-li to nutné. Dostane-li se jednotka pod palbu, tak má povoleno ji opětovat za účelem dosažení palebné převahy a potlačení či eliminaci nepřítele. Pokud se nejedná o účinnou palbu (například pokud provádí nepřítel průzkum palbou), tak se od jednotky očekává, že nebude pálit a že vyčká na rozkazy.

Střílení povoleno po pozitivní identifikaci cíle

Na cíle se střílí až poté, co bylo potvrzeno, že mají nepřátelské úmysly. Před palbou na cíl požádejte velitele týmu o povolení. Často se využívá v případě, kdy je velká pravděpodobnost přítomnosti civilistů. Pozitivně identifikovaný cíl je často cíl, který má uniformu, zbraň či pálí ve směru, kde se nachází přátelské jednotky. Toto ROE se využívá zřídkakdy.

Střílení povoleno

Povoleno střílet, když máte identifikovaného nepřítele. Hlaste napřed kontakty, než začnete střílet a zvažte, kdy je vhodná chvíle k útoku na cíl.

Zajištění zbraně

I když to může vypadat vtipně, výborný způsob jak zamezit palbě omylem. Viz obrázek:


Toto rozhodně nepodceňujte, neboť se může stát, že prozradíte pozici, tichý postup, či vystřelíte na přátelskou jednotku.

Základy střílení

Každý dokáže stisknout spoušť (respektive tlačítko myši). K efektivnímu střílení je ale třeba mít a udržovat jisté znalosti a dovednosti. Začneme s trochou teorie.

Balistika

Po výstřelu se kulka pohybuje po balistické křivce, na kterou má vliv gravitace, odpor vzduchu atd. – viz obrázek. Mířidla nejsou úplně rovnoběžná s hlavní, takže se kulka dostane na úroveň zaměřovače dvakrát. Poprvé je to ve vzdálenosti menší než 50 metrů a podruhé v takové, na jakou jste kalibrovali mířidla.


Míření

Vezmeme-li v potaz balistickou křivku, je nejvýhodnější mířit na trup, viz obrázek. Toto lze praktikovat až do vzdálenosti 300 – 400m. Po té je třeba mířit lehce nad cíl, případně do stran. Ovšem je třeba zvážit, je-li zbraň vůbec na takovou vzdálenost efektivní.

Ideální cíl, výstřel způsobí smrt.

Mějte též na paměti, že mířidla jsou výše než hlaveň, viz obrázek. Myslete na to zejména při střílení přes hřeben, terénní vlnu apod. Mohlo by se stát, že byste stříleli do země.


Jak správně střílet

V ArmA2 mají vliv na vaši přesnost následující:

 • Pozice. Jak už bylo zmíněno výše, střelba vleže je nejpřesnější.

 • Výdrž. Pokud jste vyčerpání po sprintování, budou se vám hýbat mířidla, což značně sníží vaši přesnost.

 • Dýchání. Využívejte zadržování dechu – nejlépe ve chvíli, kdy jste si z 90% jisti zásahem. Dech se zadržuje pravým tlačítkem myši.

 • Zranění. Jste-li raněni, bude vaše míření značně horší. 5 z 5 válečných veteránů doporučuje vyhledat medika.

 • Zapření zbraně. V ACE2 máte možnost zapřít zbraň o nejrůznější věci – pytle s pískem, zdi, vozidla atd. Nezapomeňte, že zbraň je zapřeno do chvíle, než se začnete hýbat. Zkratka pro zapření zbraně je Lshift + mezerník.

Zapření M240 o zídku.

Útoční na pohybující se cíl

Není vůbec snadné útočit na pohybující se cíl. Zvažte, je-li to vůbec nutné. Mnohem lepší často bývá počkat, až nepřítel zastaví, nebo ho přitlačit palbou k zemi.

Nepřítel bude zasažen do zad.

Je třeba mířit tam, kde nepřítel bude, ne tam, kde je. Na vzdálenost 300 metrů je obvykle třeba mířit přibližně o pár šířek těla mimo cíl ve směru jeho pohybu.

Problém bývá ve chvíli, kdy střílíte z pohybujícího se vozidla – vrtulníku, tanku či džípu. Je třeba posunout míření proti směru pohybu vozidla.

Terminální balistika

V armě terminální balistika zahrnuje následující - penetraci, odrazy kulek, zranění a v ACE2 sekundární fragmentaci.

Penetrace závisí na kalibru a rychlosti kulky. Kulomety s velkou ráží mohou snadno prostřelit zdi, zatímco samopaly a pistole jen stěží. Máte-li „velkej kanón“, nebojte se neutralizovat kryt nepřítele tím, že ho prostě rozstřílíte. Nezapomeňte, že kulka, která penetrovala překážku, udělá menší poškození.

V A2 je věrohodně nasimulováno odrážení kulek. Když kulka trefí něco ve vhodném úhlu, je šance, že se odrazí. Odrazy mohou být nebezpečné, i když nejsou tak smrtící jak přímé zásahy. Výbušné projektily se neodráží. Také se může stát, že se kulka odrazí od zbraně.

Míra zranění závisí na tom, která část těla byla trefena. Střelení do hlavy či hrudníku bývá smrtelné, zatímco zásahy do končetin obvykle nebývají smrtelné. V ACE2 je také sekundární fragmentace – tedy že kusy zdí či budov mít smrtící účinky pro ty, na které spadly.

„Svítící kulky“ - stopovky

Hodně zbraní v A2 je schopno vystřelit tyto kulky. Obsahují zápalný materiál, takže jsou viditelné za letu. To umožňuje upravit střelbu na velkou vzdálenost. Pár informací ohledně svítících kulek:

 • Pokud je stříleno přímo po vás, obvykle je nelze spatřit. Uvidíte, jak létají kolem vás nebo na přátelské jednotky poblíž, ale pokud je mířeno přímo na vás, tak je pravděpodobně vůbec neuvidíte.

 • Některé jdou vidět jen přes NV, například u SAW. Toho se dá využít při boji s nepřítelem, který není vybaven noktovizory.

 • Většina zásobníků má kulky uspořádány takto: 4 normální a jedna svítící kulka.

 • Hodně zbraní má jakožto posledních pár kulek právě svítící,aby střelec věděl, že mu dochází střelivo.

 • Kulky uhasnou po jisté vzdálenosti – zejména kulometčíci by toto měli vědět.

 • Fakt, že kulka již není vidět, ještě neznamená, že už není v pohybu.

 • Obvykle vyhasínají ve vzdálenosti 700 – 1000 metrů.

 • Je vhodné mít někoho, kdo bude sledovat, kam kulky dopadají a nespoléhat se jen na stopovky.

Druhy zbraní a zaměřovačů

V ArmA2 je velký počet zbraní a jejich modifikací. Je důležité, aby byli hráči obeznámení s jednotlivými druhy zbraní, a byli tím pádem byli efektivnější v boji.

Zaměřovače

V A2 je několik druhů zaměřovačů, jejich popis naleznete níže.

 Železná mířidla

Základní, i když čím dál tím méně používané. Nicméně každý by s nimi měl umět zacházet. Nevýhodou je, že nevidíte, co se děje pod zaměřovačem (takže mj. neuvidíte kam padají kulky, pokud máte příliš krátký náměr).

Železná mířidla na M249.

 Reflexní mířidla

Čím dál tím více využívané - řadí se mezi ně Aimpoint, EOTech, nebo ruská „Kobra“. Hlavní výhodou oproti železným mířidlům je to, že vidíte i pod mířidlo. Nejlépe se uplatní v boji na vzdálenost do 400m, ale jsou účinné i na větší – samozřejmě podle konkrétní zbraně..

Reflexní mířidlo.

 Optiky

Vhodné při boji na velké vzdálenosti. U některých je možné upravovat zoom. Jejich hlavní nevýhodou je to, že při boji nablízko jsou zcela nepoužitelné.

Pohled přes optiku.

 Záložní mířidla

V ACE2 se dá pomoci tlačítka "/" přepnout na záložní mířidla, což vám umožní bojovat se zbraněmi vybavenými optikami i nablízko. V ArmA2: Operation Arrowhead je možné toto provést i bez ACE2.

Druhy zbraní

Teď si projdeme jednotlivé druhy zbraní v A2.

 Pistole

Malé skladné zbraně pro boj nablízko. Nepoužívejte je na více než na 50m. Nejrozšířenější pistole jsou M9 (zejména mezi řadovou pěchotou) a M1911 (u speciálních jednotek).

Pistole M1911.

 Brokovnice

Brokovnice mají stejný dostřel jako pistole, ale mají ničivější potenciál. Mají také značně malou kapacitu zásobníku. V A2 nestřílí klasické broky.

Poloautomatická brokovnice M1014.

 Samopaly

Jedná se v podstatě o pistole, jsou však větší, mají větší zásobníky a dvojnásobný dostřel. Výborné při boji ve městě.

MP5 s tlumičem.

 Útočné pušky

Nejrozšířenější a nejpoužívanější pěchotní zbraně. Mají nejrůznější ráže, kapacity zásobníku, mířidla a přídavky. Účinné jsou ve vzdálenosti do 600m – podle optiky atd. Nejčastěji budete bojovat právě s útočnými puškami.

M4A1 s Aimpoint optikou.

M16A4 s 4x RCO optikou.

 Kulomety

Kulomety mají velké zásobníky, jsou větší a těžší než pušky a mají větší palebnou sílu. Existují 3 druhy: lehké: např. SAW, střední – M240 a těžké – M2. Využívají se k potlačení a eliminaci nepřítele a ke krytí přesouvajících se jednotek.

M249 SAW, běžný lehký kulomet USMC.

 Granáty & Granátomety

Existují různé druhy granátů – výbušné, kouřové, zápalné, omračující. Házejí se na krátkou vzdálenost. Je-li třeba požít granáty na delší vzdálenost, používají se granátomety. Existují 2 druhy granátometů – buď připevněné pod puškou (podvěsné), nebo samostatné (např. M32). Dají se použít až na vzdálenost 500m, i když jsou na tuto vzdálenost značně nepřesné.

Voják házející granát.

 Protitankové (AT) a protiletadlové zbraně (AA)

Protitankové zbraně tvoří typickou výzbroj pěchoty. Některé jsou velice jednoduché – např. AT-4. Jiné jsou složitější – třeba SMAW či Javelin, které mají už mají sofistikované zaměřovače.

AA zbraně střílí naváděné střely. Příkladem je Stinger. Jsou efektivní jak proti helikoptérám, tak proudovým letounům.

AA raketomet Stinger.

AT raketomet SMAW.

 Týmem ovládané zbraně

„Týmem ovládaná zbraň“ je taková, která vyžaduje více vojáků k použití. Jedná se například o kulomet M2 či granátomet Mk-19. Tyto systémy se skládají ze zbraně samotné, trojnožky a zásobníků. Mají zničující potenciál, jsou-li použity správně.

Granátomet Mk-19 na trojnožce.

Přebíjení, munice

Přebíjení je hráči často přehlíženo, i když muže znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Zde je pár tipů ohledně přebíjení:

 • Vždy se snažte přebíjet v krytu či maskování. V A2 je možné přebíjet za pohybu, čili můžete začít přebíjet před tím, než se dostanete do krytu.

 • Někdy je třeba dát vědět, že přebíjíte. Například, když poskytujete krycí palbu. Stačí říct: „čtyřka, přebíjím“. Pak nahlaste, že jste opět schopni střílet.

Druhy přebíjení

V A2 jsou dva hlavní druhy přebíjení – taktický a „na sucho“. V ACE2 nemáte „počítač kulek“ - je třeba použít zvláštní tlačítko.

 Taktické přebíjení

Jedná se o výměnu zčásti plného zásobníku za zcela plný. Výhodné v boji nablízko, když se situace uklidní a dá vám k přebití prostor. Nejhorší zvuk, co můžete slyšet, je „cvaknutí naprázdno“.

Přebíjení před opuštěním krytu.

 Přebíjení „na sucho“

Přebití, kdy jste zcela vystříleli zásobník. Používá se při krycí palbě a při střelbě na dálku. Nevhodné při boji nablízko.

Je na čase provést přebití „na sucho“.

Poruchy zbraní

V ACE2 může nastat situace, kdy se vám zasekne zbraň. To se dá defaultně opravit stisknutím tlačítek Shift + R. Stane-li se tak, nahlaste to na TS - „Čtyřka, zásek, opakuju, zásek“ Zaseknutí zbraně v nevhodnou chvíli vás může stát virtuální život.

Přehled nad stavem munice

Je třeba neustále mít přehled nad stavem munice, neboť se může stát, že v kritickém okamžiku budete bez munice a šeredně na to doplatíte.

 Zčásti plné zásobníky

Když děláte taktické přebíjení, myslete u toho. Nemá cenu přebíjet zásobník, ve kterém je více jak polovina nábojů. V ACE2 je možné slučovat zčásti plné zásobníky, nicméně tento proces trvá dlouho.

 Pravidlo tří zásobníků

Jakmile budete mít tři a méně zásobníků, je načase se poohlídnout po zdroji munice. V ACE2 jsou batohy, do kterých si můžete uložit náhradní zásobníky. Nikdy nevíte, kdy se budou hodit.

 Nepřátelské zbraně

Pokud vám dojde munice a potřebujete se dozbrojit, je možnost vzít si zbraň padlého nepřítele. Snažte se tomu ale vyhnout, neboť vás mohou přátelské jednotky podle zvuku označit za nepřítele. Je-li to ale nezbytné, oznamte to veliteli, a pokud dostanete svolení, vezměte si zbraň. Velitel pak musí oznámit přátelským jednotkám, že se toto stalo.

Druhy střelby

Jsou různé druhy střelby, které se dají v A2 uplatnit. Většinu z nich si projdeme, aby byl každý obeznámený s terminologií.

Point Fire – Přesná střelba

Nejběžnější druh střelby. Vidíte nepřítele a můžete na ně zahájit palbu. Účinnost záleží na mířidlech, přesnosti a účinnosti zbraní. Obvykle se využívá proti dobře viditelnému cíli, či skupině cílů. Příkladem je střelba při napadení hlídkujícího nepřítele atd. Dá se též využít, pokud by se ST snažil potlačit a zničit konkrétní bunkr, budovu atd.Area Fire – Střelba na konkrétní oblast

Tato technika se využívá k likvidaci cílů, které jsou buď koncentrovány na jednom místě, jsou v krytu či mimo přesný dostřel. Když je tento druh použit, členové ST střílí na pozice kde nepřítel je jistě, nebo pravděpodobně. Čím víc kulek je vystřeleno na cíl, tím větší je šance, že zasáhnou cíl. Obvykle je vykonávána s větší kadencí než point fire, ale s nižší než krycí palba.

Poznámka pro velitele: Jednotka sama od sebe nezačne
se střelbou na konkrétní oblast, je třeba vydat rozkaz!

Suppressive Fire – Umlčující palba

Jedná se o střílení v takové kadenci, že nepřítel nebude schopen střílet nazpět. Krycí palba je efektivní jen když si nepřítel myslí, že když „vystrčí hlavu“, tak zemře.

Nejde o to nepřítele trefit, ale donutit jej, aby si mysleli, že jste toho schopni, pokud se nebudou krýt. Využívá se, když se jedna jednotka potřebuje přesunout, aby mohla zaútočit na křídlo nepřítele, viz obrátek. Krycí palba se obvykle provádí tak, že jednotka střílí v delších dávkách. Jakmile bylo dosaženo palebné převahy, lze střílet v kratších dávkách.

Fire Element (podpůrná jednotka) provádí umlčující palbu,
Maneuver Element (jednotka, provádějící přesun) provádí útok na křídlo.

Indirect Fire – Nepřímá střelba

Jedná se o střelbu, kdy střelec nevidí přímo na cíl. Používá se na pokrytí „dead space“ (viz obrázek). Používá se nejčastěji Mk-19 Granátomet, minomet či artilerie. Na zdroj nepřímé palby se těžko útočí. I když znají lokaci, bez potřebného vybavení s tím stejně nic nenadělají.


Průzkum střelbou

Využívá se, když potřebujete zjistit pozice nepřítele a již není třeba se snažit zůstat v utajení. Střílí se jednoduše na pozice, kde se očekává přítomnost nepřítele. Dá se použít při obraně a donutit tak útočníky, aby si mysleli, že už byli zpozorování (pak po vás budou opětovat palbu a odhalí tak své skutečné pozice)..

Pronásledování střelbou

Jedná se zkrátka o střílení na stahujícího se nepřítele. Například, dobyli-li jste území a nechcete ho opustit za účelem „doražení“ nepřítele.

Druhy střelby podle cíle


 • Enfilade – střelba na dlouhou osu nepřátelského útvaru

 • Flanking - střelba na křídlo nepřítele

 • Oblique – střelba na nepřítele z úhlu

 • Frontal – střelba na jednotku zepředu

Střelba na křídlo je nejúčinnější, neboť střelec nemusí moc upravovat míření a kulky mají šanci zasáhnout dalšího nepřítele ve formaci.

Dead Space

Jedná se o místo, které je sice v dostřelu, ale nelze na něj střílet, neboť tomu brání terén. Důležité je, aby byl tento sektor pokryt zbraněmi, schopnými střílet na tuto oblast – granátomety, minomety či dělostřelectvem. Při útoku se dá využít jako kryt před nepřátelskou přímou střelbou.


Zdravotník – CLS (Combat Life Saver)

Zranění

Znalost toho, jak můžete být raněni a jaké jsou následky zranění je podstatná. Projdeme si základní systém v A2 a ten v ACE 2.

ArmA2

V A2 jsou dvě možnosti, které mohou nastat, jste-li raněni.

 Nejzákladnější model
 • Nemožnost chodit – logicky při zranění nohou.

 • Snížení přesnosti – při zranění rukou. Při nižším postoji se efekt sníží.

Střelení do hlavy či do trupu bývá smrtelné.

 Alternativní simulace zranění

Jedná se o modul v A2. Společně s modulem první pomoci a zdrav. stanice se přibližuje tento systém blíže k realitě.

Jedná se o následující:

 • Agónie – v tomto stavu musí voják zůstat ležet, případně se plazit. Může vystřílet zásobník, ale už ho nemůže přebít. Je třeba, aby ho zdravotník vyléčil, jinak voják zemře.

 • Bezvědomí. V tomto stavu leží voják na zemi a nemůže se hýbat. Je třeba, aby ho zdravotník vyléčil, jinak voják zemře.

 • První pomoc – spolubojovníci mohou provést první pomoc na vojákovi, který je v agónii či bezvědomí, ať už jsou zdravotníci nebo ne.

ACE2

Systém zranění v ACE2 se ještě více blíží k realitě.

 Druhy zranění v ACE 2
 • Bolest – Jedná se o symptom při postřelení kulkou. Léčí se podáním morfia.

 • Krvácení – Opět se vyskytuje při zranění kulkou či výbušninou. Lehké krvácení nevyžaduje urgentní péči, těžké krvácení však vyžaduje rychlou péči, jinak hrozí komplikace – bezvědomí, srdeční zástava. Krvácení se zastavuje použitím obvazů.

 • Srdeční zástava – pokud byl hráč těžce zraněn či dlouho krvácel, může se dostavit tento efekt. Je třeba píchnout vojákovi injekci adrenalinu, jinak do minuty zemře. Okamžitá pomoc zdravotníka je tedy kriticky důležitá.

 • Bezvědomí – voják může utrpět šok z těžkého zranění a dostat se tak do stavu bezvědomí. Morfin může do jisté míry pomoci, ale někdy hráč na léčbu nezareaguje. Je třeba raněného monitorovat, v případě, že by se dostavila srdeční zástava.

 • Ostatní zranění – zranění, která je třeba vyléčit jiným způsobem (zlomeniny, třesení rukou atd.). K tomuto všeobecnějšímu léčení se používá Medkit.

Starání se o vlastní zranění

Je důležité, aby hráči věděli, co dělat, jsou li raněni. Být zmatený po tom, co jste postřeleni může vyústit v to, že vás postřelí opět, že vykrvácíte atd.

Jste li postřeleni či raněni v bitvě

Jsou dvě základní věci, které mohou nastat poté, co jste byli raněni. Buď zůstanete při vědomí, či se dostanete do bezvědomí.

 Jste-li při vědomí...
 1. Udělejte rychlou diagnózu. Jste stále efektivní? Jestli ano, tak bojujte! Lehká zranění se dají ošetřit později. Je-li stav vážnější, řiďte se následujícími kroky:

 2. Dostaňte se do krytu. Dočasně vás to ochrání před přímou palbou.

 3. Udělejte kompletní diagnózu. Jak zle jste na tom? Krvácíte-li, zjistěte, jak vážně.

 4. Potřebujete-li zdravotníka, informujte jej na TS. Případně zaznačte svou pozici na mapě. Váš parťák by vám měl být nablízku a pomáhat.

 5. Spolupracujte s medikem, je-li to potřeba. Možná bude potřebovat, abyste se přesunuli na jiného místo.

 6. Použijte obvaz! Pokud lehce krvácíte, ujistěte se, že jste v krytu či maskování. Obvazy můžou fungovat, ale také nemusí.

 7. Jakmile jste v dobré kondici tak se přesuňte k vašemu ST a pokračujte v boji. Dejte vědět veliteli týmu, že jste zpět v boji.

 Jste-li v bezvědomí...

Vyčkejte na nabytí vědomí či komunikujte přes VON v A2. Nepoužívejte TS. Až nabudete vědomí, pokračujte podle kroků popsaných výše.

Starání se o ostatní

Starání se o vlastní zranění je jedna věc. Schopnost postarat se o raněné spolubojovníky je ale věc druhá. Jedná se o velice důležitou dovednost.

Diagnóza zranění a kroky vedoucí k záchraně života

Kdykoliv je hráč raněn, ostatní hráči okolo něj se musí v rychlosti rozhodnout, jak na to reagovat. Očekávají se tyto věci: eliminace či potlačení nepřítel a zjištění stavu, ve kterém se raněný nachází a jak ho léčit. Jsou dva možné stavy, popsány níže.

 Raněný

Existují různé stupně zranění v boji, jak v původní A2, tak v ACE2, podle toho, jak vážné je zranění (popsáno výše). Některá zranění neohrožují přímo život, jiná naopak můžou být fatální, není-li jim věnována dostatečná pozornost. Obecně platí, že se lehce raněný hráč o sebe může postarat sám. Vážnější zranění však vyžadují kooperaci hráčů, aby byla vyléčena. Je-li hráč raněn, existují 3 postupy, jak zjistit jeho stav:

 • Pohledem. Pokud na raněného vidíte, podívejte se na jeho rány. Je-li zraněn na hlavě, dá se očekávat, že raněný už nežije.

 • Sluchem. Zeptejte se hráče přes VON (komunikace přes A2), v jakém je stavu. Odpoví-li, je raněn. Pokud neodpoví, tak si nemůžete být jisti.

 • Prohlídkou. V ACE2, hráči mohou pokleknout a použít položku „Examine“ v menu a zjistit tak stav raněného.

Za předpokladu, že raněný žije, je třeba zajistit okolí. To se nečastěji provádí pomocí krycí palby. Je třeba komunikovat a domluvit se, kdo raněného odtáhne. Přiběhne-li hodně hráčů k raněnému, může to vyústit k ještě většímu počtu raněných.

Zjišťování stavu raněného.

Jakmile je okolí zajištěno, aplikují se aplikují se na raněném kroky vedoucí k záchraně života. Je pět základních druhů pomoci, seřazených podle vážnosti zranění:

 • Obvazy. Krvácení může být buď lehké, či těžké. Lehké po čase ustane, těžké ale vyžaduje rychlou akci. Téměř všichni hráči mají k dispozici 2 obvazy.

 • Adrenalin. Pokud hráčovo srdce přestalo bít, je třeba mu píchnout adrenalin. Ten mají u sebe medici. Je třeba rychlá péče, jinak hrozí vykrvácení.

 • Morfium. Morfium se využívá k snížení bolesti. Zlepšuje vidění a stabilizuje míření. Jsou jím vybaveni medici.

 • CPR neboli masáž srdce. Využívá se v případě, že nemáte k dispozici adrenalin.

 • Medkit. Používá se ke kompletnímu doléčení zranění.

Poté je zavolán medik, který raněného doléčí. Je-li více hráčů raněno, ti nejvíce zranění mají prioritu. Zdravotnický systém je značně variabilní a záleží na tvůrci mise, jak ho v konkrétní misi použije. Například je možné nastavit, že morfium a adrenalin může používat jen zdravotník, nebo to, že pro úplné vyléčení je třeba zavést raněného do zdravotnické stanice. Oficiální popis tohoto systému naleznete zde.

 Zabit v boji

Je třeba se ujistit, že je hráč mrtev. Opět využijte možnost „Examine“. Jakmile je jisté, že je hráč mrtev, musí to být nahlášeno vrchnímu velení. Z mrtvého vojáka se dozbrojte, případně vezměte jeho zbraň do batohu, abyste znemožnili nepříteli její využití.

Pohyb s raněným

Často se vyskytne případ, kdy je třeba raněného přesunout. Raněného můžete odtáhnout nebo odnést na zádech do bezpečí. Je nutno poznamenat, že nejlepšího výsledku lze dosáhnout, je-li na nepřítele stříleno umlčovací palbou a na raněného hozen kouřový granát.

 • Odtáhnutí se využívá k odtáhnutí raněného do bezpečnějšího místa.

 • Odnešení na zádech se využívá, když se přesunuje raněný z jedné zabezpečené pozice do druhé.

 Odtažení

Výhody:

 • Dá se rychle aplikovat. Stačí kliknout na „drag wounded“ ve chvíli, kdy jste u raněného.

 • Můžete střílet na opačnou stranu, než na kterou se pohybujete.

 • Nízký profil.


Nevýhody:

>
 • Pomalejší než odtáhnutí na zádech.

 • Jdete pozpátku, čili špatně vidíte, kam jdete.

 • Nelze přebíjet.

Odtahování raněného z boje.

 Odnesení na zádech

Výhody:

 • Rychlejší než odtahování.

 • Sledujete, kam jdete.

 • Můžete střílet ve směru, kam jdete.

Nevýhody:

 • Trvá poměrně dlouho, než raněného dostanete na záda.

 • Vysoký profil.

 • Musíte nejprve začít s odtahováním.

 • Nelze přebíjet.

Nesení raněného na zádech.

Základní dovednosti

Kromě toho, co jsme popsali výše, se od hráčů očekávají následující dovednosti:

Granáty

Používání granátů

Je třeba si říci pár věcí o granátech v A2. Používání granátů se totiž značně liší od ostatních „stříleček“. Je třeba znát a procvičovat tyto věci:

Existují různé druhy granátů – znejte jejich využití:

 • Tříštivé granáty – jsou navrženy tak, aby po výbuchu vzniklo velké množství šrapnelů. Většina je časovaných, jsou však i takové, které bouchnou po nárazu.

 • Omračovací granáty mají za úkol vyřadit nepřítele z boje zábleskem či hlasitým výbuchem. Používají se v boji ve městě a jsou časované (1-2 sek.).

 • Kouřové granáty – používají se k maskování pohybu.

 • Pokud házíte granát, tak na TS řekněte „Házím granát“.

 • Na TS řvěte „Granát“ když vidíte, jak na přátelské jednotky dopadá granát.

 • Hod granátu – Vzdálenost hodu granátu se od vydání Operace Arrowhead určuje dobou, po které držíte tlačítko hodu. Je vhodné si to pořádně natrénovat.

 • Dávejte pozor při házení granátů při útoku – ujistěte se, že tam, kam granát vrháte, nejsou přátelské jednotky.

Používání mapy

Druhy map

 Hlavní mapa

Do hlavní mapy se dostane stisknutím tlačítka M. Je třeba ji mít v inventáři, ale nestává se, že byste ji neměli. Zde můžete procházet úkoly, briefing a výbavu.

 GPS

GPS je výbava, kterou mívají velitelé oddílu či speciální jednotky. Je to velice užitečný nástroj, který mj. zobrazuje značky, které jsou na mapě. Při používání ve vozidlech se GPS oddálí (podle rychlosti). GPS se obrazí stisknutím Lctrl + M.

GPS.

Čtení z mapy

Nejprve zjistěte vaší pozici, pak se podívejte na mapu a podle obrázku zjistíte, ve kterém čtverci se nacházíte. Pozice se nejlépe určuje na základě výrazných objektů v terénu (budovy, sloupy el. vedení, kopce, vodstvo atd.)

Jak správně číst mapu a zjistit vaše souřadnice.

Má-li vaše pozice šestimístné číslo, je velikost čtverce 100 x 100 metrů.

 Vrstevnice a kóty

Čísla na mapě vyznačují kóty (kopce). Čáry se nazývají vrstevnice a spojují místa se stejnou výškou.

Značení na mapě

Mapu ve hře využíváme k plánování mise. Používáme značky ke značení waypointů, LZ (přistávacích zón), pozic přátel a nepřátel atd.

 Jak značit na mapě
 • Abyste udělali značku na mapě, klikněte 2x levým tlačítkem myši tam, kde chcete značku umístit. Napište text a stiskněte ENTER. Značka se objeví na mapě.

 • Abyste změnili ikonu značky, použijte šipky nahoru a dolů (před tím, než stisknete enter).

 • Abyste změnili barvu značky, držte levý shift a používejte šipky nahoru a dolů.

 • Abyste smazali značku, najeďte na ni a stiskněte DELETE.

 Tipy
 • Značky jsou vidět podle toho, jaký chat kanál máte zvolen – kanál strany, družstva, vozidla atd. Nepoužívejte globální kanál!

 • Popisky ke značkám co nejvíce zkracujte – AA, WP, atd.

 • Používejte vhodné ikony.

 • Ke značkám můžete připsat i čas (podle hodinek ve hře).

Vysazení pěchoty zaznačené do mapy.

Kompas

Jak používat kompas

Kompas je rozdělen na tři stupnice – základní je Sever (šipka), Východ (E), Jih (S), Západ (W). Dále je kompas rozdělen na 360 dílků. Pak jsou rozděleny na „MILS“, ty se ale nepoužívají. V noci je kompas viditelný díky podsvícení. Je třeba ho mít v inventáři, stejně jako mapu, ale opět platí, že se nestává, že byste ho neměli. Kompas se aktivuje stisknutím tlačítka K.

Kompas – ve dne a v noci.

Hodinky

K hodinkám v A2 toho není moc co říct. Dají se využít při plánování, i když se to moc nepoužívá. Využití mají spíše ve chvíli, kdy se snažíte zjistit, zda se stmívá, nebo naopak rozednívá.

V nouzi se dají využít k hlášení nepřátel. Aktivují se stisknutím tlačítka O.

Hodinky ve dne, za měsíčního světla a v úplné tmě.